Vyer över arboretet

Som nog förstås månar jag om varje växt för sig men skönheten och det stilla lugnet finner jag i växternas samverkan och hur landskapet gestaltar sig på nära håll och en bit där bortom. Blicken, närmandet, själva närvaron ska helst träffas av inspirerande vyer där vattenblänk är en ofrånkomlig  del av trädgårdens väsen.

Som ornitolog avundas jag fågelns möjlighet att betrakta parkarboretet från så många håll, särskilt uppifrån. Två kameraåkningar har etsat sig i minnet. Först en helikopterflygning på låg höjd i TV över ett överdådigt blommande Exbury Gardens tillhörande familjen Rothschild i England. Den andra fick jag personligen uppleva från en kabinlift på väg upp till toppen av Mount Zao på Honshu i Japan. Här glödde den vilda naturen.

Autumn in Mt Zao Japan Oct 6 2007

Vid trädplantering måste upphovsmannen vara tålmodig. Till skillnad från en perennaträdgård eller ett alpinarium går det inte att forcera växtförloppet med färdiga plantor. Inte ens en poppel kan med hänsyn till alla faror sägas vara snabbvuxen. Bättre är det att föreställa sig – eller drömma sig in i – hur ens egen lustgård kommer att te sig om 10-20 år.

I mitten på 1990-talet bad jag en vän utifrån några idéer skissera en vinjettbild för Lassas Hagar som jag hoppades kunna karakterisera det framtida arboretet. Här fick storleken på buskar och träd överdrivas. Klicka här för att läsa mer (PDF-fil).

Nu, 15 år senare syns knappt huset då träden axlat huvudrollen. Men andra delar i arboretet är inte lika ”färdiga”. Särskilt inte de kvarter som uppstått efter dammutgrävningarna 2001 respektive 2007/08. Under senare år har också tonvikten på nyplanteringar lagts vid vildinsamlade arter som dragits upp från frö. Det tar tid men om tio år eller mer kanske de visar upp sin begynnande skönhet?

Mittkullen Old Pond May 24 2009 Lassas Hagar

Klicka här för att se fler bilder.

Album med fotografier

Air photographs

Elder plantations

Newer areas