Handbok för växtsamlare

Examensarbete Alnarp. Klicka här för att läsa.

Vad får en svensk att bege sig ut i den kinesiska vildmarken? Hur påverkar Riokonventionen en växtsamlare? Och vem knäcker nöten som sitter tolv meter upp i trädkronan? Det finns många hemligheter bakom växtinsamlingar.

Sten Ridderlöf, Henrik Zetterlund, Elisabeth Öberg, Magnus Lidén, Björn Aldén och Erland Ejder är alla erfarna växtinsamlare som tagit hem frö- och plantmaterial för odling i Sverige. Genom djupintervjuer med dessa personer har en slags erfarenhetsbank kring moderna växtinsamlingar vuxit fram i resultatet presenteras en manual för växtinsamlare. Här ges en sammanfattning av de erfarenheter som framkommit under intervjuerna. Manualen ger praktiska råd för den som vill se och samla växter i naturen.