Idegran Taxus baccata på Svartlöga

Med 22 års mellanrum har antalet idegranar räknats utmed en vägsträcka på östra delen av Svartlöga från Ångbåtsbryggan mot Svartlöga by. Av bifogad artikel framgår att idegransbeståndet har ökat. Där anges även några förklaringsgrunder.

idegran-taxus-baccata-vid-a%cc%8angba%cc%8atsbryggeva%cc%88gen-svartlo%cc%88ga-17-oktober-2015-foto-sten-ridderlo%cc%88f

Klicka här för att läsa.