Chosenia arbutifolia – a giant tree in Russian Far East

In September 28, 1997 I collected handful seedlings and a few cuttings of Chosenia arbutifolia on the river-bed of Nezhinka River, Nadezhdinsky district in Primorsky Krai Russia. It was in the upper basin of the river, very close to the Chinese border. In late September it was only a small stream with pebble deposits where I found the seedlings near the water about 300m a.l.s. In the nearby luxuriant broad-leaf forest there was old trees of majestic sizes. One Chosenia-tree was estimated between 45-50 m tall and with a circumference of 4,15 m. The forest contains of about 15-20 tree species and many shrubs and climbers. Only one of the seedlings and cuttings survived in our arboretum, Lassas Hagar. It was planted out in 1998 and is now about 8 m high but does not grow very fast. Our climate is relatively maritime though the arboretum is situated far out in the Archipelago of Stockholm, on the island Svartlöga quite different from the continental climate from where origin of the plant. Big branches or even part of the stem freezes some years in Svartlöga spring time. But last years as growing older the tree seems to have better acceptances to the Swedish coast-climate. SR 2014-01-02.

Kamera

MAGNOLIA SIEBOLDII in NORTH KOREA – superhardy magnolia for Sweden

In late May 2004 Sten Ridderlöf travelled around in three directions from the capital Pyongyang. On the excursions, especially to the Kumgang Mts in south-east, he found this beautiful magnolia frequent along the streams. He collected a few seedlings and also further north in Myohyangsan (40° 01′ 07″ N, 126° 19′ 59″ E) at an altitude around 850m. Since 2005 they are cultivated in Arboretum Lassas Hagar in the Archipelago of Stockholm and have survived without any damages despite of some long and cold winters and often dry summers. The specimen – from Mt Myohyang – have come for the first time into bloom in June 30, 2013 and shows slightly more purple stamens than the reddish ones noticed more south-wards in the North Korean Temple gardens. He bought hand-made embroidery of silk (without frame) in Hyangsan Hotel. Can anybody interpret the signature? Siebold’s Magnolia is the national flower of North Korea which he thinks is a good choice! SR 2014-01-02

Kamera

Magnoliahybriden Magnolia dawsoniana x M. sprengeri ’Diva’

Den 6 april 1994 erhölls en fröportion från The Magnolia Society (nuvarande Magnolia Society International, MSI). Rose del Grasso i Kalifornien USA hade handpollinerat två närstående kinesiska arter i sektionen Yulania. Bägge arterna anses värmekrävande och osäkra för ett svenskt klimat men ytterst dekorativa. Magnolia dawsoniana förekommer knappast alls i svensk odling men är mycket uppskattad på den amerikanska västkusten medan olika former av Magnolia sprengeri vunnit insteg på senare tid bland odlande magnoliaspecialister i Sydsverige. Är därtill en förträfflig förälder i hybridsammanhang. Arten finns representerad i flertalet större trädgårdar i södra England och Cornwall dit de första introduktionerna i västvärlden skedde för drygt hundra år sedan.

Magnolia sprengeri ’Diva’ är ett lövfällande upprättväxande mindre träd ca 8 meter eller mer. Blommorna är rosa, 20-30 cm bestående av 12 s.k. tepaler. Starkt doftande. Tidigblommande. En extraordinär planta. Odlingszon 1, möjligen 2.

Magnolia dawsoniana är en stor buske eller pyramidalt träd upp till 20 meter. Det tar 45-50 år innan plantan når sin maximala höjd och 15-20 år innan första blomning. Blommorna är 30 cm och svagt rosa upptill och rosenröda nedtill.  12 tepaler. Blommorna liknar cattleya orkidéer.

Hybriden

Frön från Rose Del Grasso’s korsning levererades via MSI året 1994. Året innan och senare lät hon distribuera rena fröer av namnsorten Magnolia dawsoniana ’Ruby Rose’ vilken är något mörkare röd och har större blommor¹. Det är sannolikt att Del Grasso handpollinerade just denna namnform med sprengeri ’Diva’ där vi får förmoda av fröangivelsen att dawsoniana är modern och sprengeri fadern. Det är inte känt om någon annan hybridisör företagit denna korsning.

Vi sådde fröna i Arboretum Lassas Hagar den 6 april 1994. 6 små fröplantor samplanterades på den slutliga planteringsplatsen redan den 27 juli samma år invid Stenröset i KV Söderängen. 22 år senare – den 17 april 2016 – noterades 2 blomknoppar på en av buskarna vilka var de första. En av knopparna har delvis demolerats av domherrar (Pyrrhula pyrrhula).

SR 2016-04-18

Fortsatta iakttagelser

De första dagarna i maj anno 2016 sveptes södra Sverige, särskilt ostkusten, in i ett mäktigt högtryck som efterhand spred sig norrut längs Norrlandskusten ända till Norrbotten. Dag efter dag ökade temperaturen med bortåt två grader. Dagstemperaturen uppgick vanligen till 20, ibland över 25 grader Celsius varpå SMHI proklamerade meteorologisk sommar från och med den 4 maj. Det är en månad tidigare än normalt och jag kan inte påminna mig ha upplevt det förut. Men mannaminnet är kort.

Den 5 maj inföll Kristi himmelsfärds dag och björkarna slog ut också på Svartlöga i ytterskärgården. Märkte då att de två förhållandevis stora magnoliaknopparna börjat svullna. Den ena, den som hade punkterats av domherre, antog en lysande röd färg à la Magnolia ’Spectrum’. Den andra var fortfarande sovande till sitt yttre.

I sommarvärmen följde jag knoppens utveckling med spänning. Faktisk timme för timme under dagtid. Då nattemperaturen höll sig runt 5 grader bromsades takten upp fram till tidig förmiddag.

Här visas tre bilder från 7 och 8 maj 2016. Nödgades tyvärr fara till Stockholm så sista bilden är tagen klockan 14.17. Återkommer den 12 maj. Får se vad då återstår.

SR 2016-05-10

I full blom

En knapp vecka senare med ett svalare väder hade den ena blomman slagit ut. Den andra var fortfarande vaslikt sammanhållen. Kunde noteras att bägge blommorna ökat i storlek.

Från min position på marken bedömde jag att den utslagna blomman var minst 25 centimeter, möjligen något större. Jämfört med veckan innan upplevdes blommorna ha ändrat karaktär. De hade nu en mildare, svalt rosa ton som fejdade ut mot regnmolnens gråskala. En mjuk elegans som inte återfinns i knoppstadiet. Också formen var mer dinglande. Eller för att citera en amerikansk karakteristik för Magnolia dawsoniana: ‘They droop soon after opening and hang limply, resembling flags blowing in the wind’. Den andra blomman var fortfarande pregnant sammanhållen.

De två första blommorna på 22 år var väl värda att vänta på. Måhända de vackraste blommor som hittills uppträtt i Arboretum Lassas Hagar.

SR 2016-05-16

Fakta om hybriden på Svartlöga

Korsningen mellan de kinesiska arterna har uppstått i den nya världen, vid Kaliforniens kust norr om San Francisco på 39:e breddgraden. 20 breddgrader norrut eller för att vara mer exakt:

N 59˚34΄15.63΄΄; E 19˚03΄18.93΄΄ återfinns nu dess blommande avkomma i Sverige. Avståndet däremellan är ungefär 8500 km. Från Svartlöga till arternas naturliga utbredningsområden i provinserna Sichuan och Shaanxi är det ytterligare cirka 6700 km.

Som nämnts utplanterades sex oförsvarligt små årsplantor i juli samma år som fröerna grott. De sattes i grupp med förhoppningen att åtminstone någon planta skulle ta sig. Platsen: en nyröjd ca 10 kvm yta i kanten av ett gammalt odlingsröse helt nära vår TC. Platsen är vindskyddad, solig mot söder och väster med ringa jorddjup och därmed risk för uttorkning.

Under knappt en månad kunde blomningen avnjutas i sin helhet. I arboretet inträffade den något tidigare än t. ex. Magnolia kobus och Magnolia ‘Spectrum’ men två veckor före fröavkomman från Magnolia ‘Big Dude’. Intressant nog är sprengeri ‘Diva’ pollenförälder till de två sistnämnda liksom den i handeln vanligare Magnolia ´Galaxy’. Alla storblommiga.

Vid fotograferingen noterades att fyra av plantorna överlevt men att en dominerade utrymmet totalt. Två hade torkat bort medan övriga var undertryckta. Busken var nu ca 5,5 m hög med många smala grenar. Årets två blomknoppar befann sig på 4 meters höjd. Aningen för högt för åskådlig fotografering och tagande av exakta blommått.

 

¹ Ruby Rose
[M. dawsoniana], cv. (Magnolia 20(1) [Issue 37]: 19, 1984). ‘Flowers larger and darker than normal, 11 inches across when mature. A seedling of dawsoniana raised by Rose Del Grasso…’ Registered by Eugene R. German, Fort Bragg, California.

——————————————————

Sten Ridderlöf Arboretum Lassas Hagar, Svartlöga 2016-05-16 (text & foto)

sten@ridderlof.se;

http://www.lassashagar.se