Tomt till salu

Stiftelsen har sedan några år tillbaka beviljats bygglov för en fritidstomt på öns nordöstra del. Tomten har röjts men ännu återstår några nyfallna träd efter en orkanen Alfrida.  Vi har även byggt en plintgrund för ett mindre hus om drygt 30 kvm på en berghäll varifrån viss utsikt mot havet (Mönäsviken) kan ses innan lövsprickningen. Taxeringsvärdet är åsatt till knappt 650 000 kr. Stiftelsen hade planerat att bebygga fastigheten för uthyrningsändamål. Men då arboretet upptar så mycket av vår tid står vi nu i begrepp att sälja den unika fastigheten.