Regler för besök

Arboretets syfte är att vara en försöksträdgård för ovanliga, dekorativa träd och buskar och en framtida genbank för ett härdigt plantmaterial med känt ursprung. Det är också familjen Ridderlöfs sommarbostad och arbetsplats för att hålla arboretet i stånd. I mån av tid tar vi emot besök. Företrädesvis visar vi trädgården under dess grannaste period, slutet på maj och första hälften av juni och då helst för grupper där tid har avtalats.

Anläggningen är privat och drivs utan vinstsyfte i form av en stiftelse. Att vidareutveckla och underhålla arboretet är både tidskrävande och kostsamt, särskilt med dess läge i ytterskärgården. Därför nödgas vi ta betalt av besökare utom för forskningsändamål i linje med arboretets inriktning. Då åtskilliga plantor – uppdragna ur frö från sin ursprungliga ståndort – är i ungdomsstadiet och ofta har en intressant bakgrund vill vi att visningen åtföljs av guidning för att ge dem rättvisa och besökaren en god information. En guidning tar mellan 1-2 timmar beroende på intresse.
Aktuell kostnad inklusive guidning: 100 kr/besökare, lägst 700 kr. För enstaka besökare kan kostnaden reduceras något.
OBS! Gården Lassas Hagar kan tyvärr inte medge toalettbesök för besökaren men kommunala major finns vid Ångbåtsbryggan och i byhamnen. Kvaliteten på telekommunikation med mobiler är begränsad på ön, så också datorkommunikation.

För övriga frågor kontakta Sten Ridderlöf