Att besöka arboretet

Besök Lassas Hagar

Det övergripande syftet är att vårda och utveckla lignossamlingen på ett långsiktigt gynnsamt sätt. Arboretet kan också ses som en trädgård för ovanliga, dekorativa träd och buskar och en framtida genbank för ett härdigt plantmaterial med känt ursprung.

Att vidareutveckla och underhålla arboretet är både tidskrävande och kostsamt, särskilt med dess läge i ytterskärgården, varför vi måste ta betalt av besökare. Undantag kan göras vid besök för forskningsändamål i linje med arboretets inriktning.

Guidade visningar:

Vi kan erbjuda guidade visningar för grupper där tid har avtalats. Minsta antalet deltagare för guidad visning är 20 personer alternativt ett minimibelopp om 3 500 kr vid färre deltagare än 20. Aktuell kostnad för besök inkl. guidning är 175 kronor / person. Barn upp till 15 år i målsmans sällskap har fri entré. En guidad visning tar ca 2h. Vid större grupper över 50 personer kontakta oss för offert.

Anmälningsavgift om 1500 kr betalas senast 30 dagar efter bokning, vilken ej är återbetalningsbar om avbokning sker 30 dagar innan avtalad guidning. Resterande belopp betalas senast 14 dagar innan guidning. Beloppet betalas in på Plusgirokonto Nordea 87 14 29-7.

Enskilda besök:

För enskilda besökare finns en karta att köpa som inträdesbiljett och tjänar även som en guide över arboretet.

För besökare som på egen hand orienterar sig i arboretet är kostnaden 100 kronor / person. Barn upp till 15 år i målsmans sällskap har fri entré. Betalning kan göras via Swish 123 071 95 75 eller Plusgirokonto Nordea 87 14 29-7 på plats vid arboretets entré.

Öppettider enskilda besök 2024: 

11/5 -23/6 lördagar & söndagar kl 12-16

26/6 – 25/8 onsdagar -söndagar kl 12-16

31/8 – 22/9 lördagar & söndagar kl 12-16

Observera att det finns ett flertal fritidshus inom arboretet, som är bebodda av hyresgäster och de som sköter om arboretet, varför vi ber de besökande att hålla sig på avstånd från dessa och respektera hyresgästernas behov av integritet.

För bokning och övriga frågor kontakta oss:

arboretum@lassashagar.se

Barbro Ridderlöf  070-813  00 90

Patrik Flank 070-738 74 94