Att besöka arberetet

Regler för besök

Regler för besök

Det övergripande syftet är att vårda och utveckla lignossamlingen på ett långsiktigt gynnsamt sätt.
Arboretet kan också ses som en trädgård för ovanliga, dekorativa träd och buskar och en framtida genbank för ett härdigt plantmaterial med känt ursprung.

Under 2021 har vi p g a tråkiga omständigheter inte kunnat ta emot besökare och all tid har tagits i anspråk för att hålla arboretet i stånd men inför 2022 vill vi skapa bättre förutsättningar.

Företrädesvis rekommenderar vi besök i trädgården under dess grannaste period, slutet av maj och första hälften av juni.

Vi kan i begränsad omfattning ta emot mindre grupper där tid har avtalats.

För övriga besökare finns en karta att köpa som inträdesbiljett och tjänar som guide och man kan vandra på egen hand enligt vissa rekommenderade stråk, t ex rododendronstigen eller magnoliastigen.

Att vidareutveckla och underhålla arboretet är både tidskrävande och kostsamt, särskilt med dess läge i ytterskärgården, varför vi måste ta betalt av besökare. Undantag kan göras vid besök för forskningsändamål i linje med arboretets inriktning.

Aktuell kostnad för besök inkl. guidning är 150 kronor / person.
Barn upp till 15 år i målsmans sällskap går in gratis.
Beloppet betalas in på Plusgirokonto Nordea 87 14 29-7.

Minsta antalet deltagare för guidad visning är 20 personer och måste förhandsbokas.

För besökare som på egen hand orienterar sig i Lassas Hagar är kostnaden 100 kronor / person.
Barn upp till 15 år i målsmans sällskap har fri entré.
Betalning kan göras via Swish 123 071 95 75 eller Plusgirokonto Nordea 87 14 29-7 på plats vid arboretets entré.

Öppettider för dessa besök är kl. 11.00 – 16.00 varje dag under perioden maj-september.

Observera att det finns ett flertal fritidshus inom arboretet, som är bebodda av hyresgäster och de som sköter om arboretet, varför vi ber de besökande att hålla sig på avstånd från dessa och respektera hyresgästernas behov av integritet.

OBS! Arboretet Lassas Hagar kan tyvärr inte medge toalettbesök för besökarna men kommunala major finns vid Ångbåtsbryggan och i byhamnen.

För övriga frågor kontakta Barbro Ridderlöf (0708130090) eller Patrik Flank (0707387494).