Personerna bakom

Vi som sköter Lassas Hagar

Vi som sköter arboretet

Lassas Hagar sköts framför allt av styrelsemedlemmarna.

Under vår och försommaren görs mycket av arbetet i form av gräsklippning, röjning och ogräsrensning. Till vår hjälp har vi då och då volontärgäng och vänner som gör en stor insats för att hålla ängarna, planteringarna och bostäderna i gott skick.

Vill du hjälpa till? Hör av dig till oss!

arboretum@lassashagar.se

Barbro Ridderlöf

070-813 00 90