Personerna bakom

Vi som sköter Lassas Hagar

Vi som sköter arboretet

Lassas Hagar sköts framför allt av styrelsemedlemmarna.

Under vår och försommaren görs mycket av arbetet i form av gräsklippning, röjning och ogräsrensning. Till vår hjälp har vi då och då hjälp av volontärgäng och vänner som gör en stor insats för att hålla ängarna, planteringarna och husen i gott skick.

Vill du hjälpa till? Hör av dig till oss!