Personerna bakom

Vi som sköter Lassas Hagar

Vi som sköter arboretet

Vi är två personer som sköter de dagliga sysslorna i arboretet. Hittills har vi i liten utsträckning anlitat hjälp från annat håll undantaget de omfattande grävningarna i samband med dammarnas tillkomst
och byggande av gärdsgård.

Men vi har gott stöd av stiftelsens styrelse vars sammansättning täcker in både avancerad administration, professionell fackkunskap och långvarig erfarenhet inom naturvårdsområdet. Styrelsen har hittills inte behövt träda in i någon aktiv förvaltarroll utan mer levererat professionella synpunkter, en varm gemenskap och ett viktigt stöd i ett antal frågor. Förhoppningsvis tar den vid den dag vi inte förmår sköta anläggningen.

Sten Ridderlöf

I korta drag kan min livskarriär beskrivas på följande sätt.

Född 1944 och uppvuxen på Söder nu boende på Östermalm i Stockholm, studentexamen i Södra Latin och pol.mag. med inriktning på nationalekonomi vid Stockholms universitet, bankman i 32 år, gift med BARBRO sedan 1972, spelat trummor
i Skansenorkestern under 15 år, ringmärkare av fåglar sedan 1960 och hemmansägare på Svartlöga sedan 1980. Alltid natur- och samhällsintresserad.

Den stora frågan är:
Hur och varför bygger man upp – och viger sitt liv åt – en trädsamling?
Svaret ligger delvis fördolt i sinnet. Här är några punkter jag tror ger en förklaring i mitt fall.

En odlingsintresserad moder med gröna fingrar som fick mig att börja plantera i krukor och balkonglådor vid mycket tidig ålder. Som tioåring satte jag och en kamrat i huset två små trädplantor på vår innerstadsgård. En alm och en lönn, bägge olovligen uppgrävda i den närliggande Tantolunden. Ett halvt sekel senare kontrollerade jag planteringarna. Av lönnen fanns inget spår medan en jättelik alm prydde inte bara gården utan snarare hela innerkvarteret. Jag har alltid varit en metodisk samlare av det som intresserat mig. Genomför i allmänhet också de projekt jag förutsatt mig oavsett tid och svårigheter på vägen. Gillar långsiktighet och struktur. Som högst aktiv fågelskådare sedan 12-13 årsåldern och senare som ringmärkare har naturen och naturvårdsfrågorna varit viktiga och grundläggande för min livssyn. Liksom ekonomin.

Då vi äntligen hade tillräckligt med mark att plantera på förlöstes min kärlek till träden. Sedan 1980 har lignosplanteringarna här på skärgårdsön upptaget nästan all min fria tid. Min inriktning är – förutom det exotiska, helst djungellika – att träden och buskarna ska trivas i intressanta våtmarksmiljöer vilket i slutändan skapar ett diversifierat naturliv. När åtta biätare furagerade i arboretet den 10-11 maj 2009 fick vi ett första kvitto på att vi lyckats. För att skapa ett privat arboretum torde några grundläggande egenskaper förutom ekonomin vara särskilt användbara: Långsiktig, idog och målmedveten. Denna strävan ger å andra sidan djup tillfredsställelse och stora skönhetsupplevelser. Att tillbringa mycket tid utomhus i takt med årstidsväxlingarna skänker avkoppling och påtagligt välbefinnande, fungerar som ren ljusterapi. Att skapa och vidareutveckla en växande trädgård är bland det mest kreativa man kan göra, se och vårda små telningar och åldriga träd, planera för nyheter och genomföra det i många fall slitsamma hantverket. Ett helhetstänkande man sällan ger sig tid till. Och tid behövs vid trädodling då det personliga perspektivet i denna genre är minst ett kvarts sekel, helst det dubbla. Och sedan får man lita på andra….

Men för den skull inte glömma att ett träd, väl skött har en livslängd som överstiger moderna byggnader. Var rädd om träden.

Hoppas att detta är ett nöjaktigt svar till dem som vänligen undrat. Men egentligen borde jag vända på frågan. Varför gör inte fler det?

Ska avrunda med att berätta att bostadsrättföreningen där vi bor bad mig göra en plantering på gården. Sedan 15 år tillbaka växer här sex olika magnolior, flera rododendron med mera. Nu är det en lummig oas som ersatt den asfalterade gård med piskställning som förut var huvudattraktionen.

Barbro Ridderlöf

Född 1947 uppvuxen på Lidingö nu boende i vacker lägenhet på Östermalm, studier i Norra Läroverket på Lidingö, textil utbildning på Handarbetets Vänner, Stockholms yrkesskola, Tillskärarakademien och Carl Malmstens skola på Öland Arbetat som designer och inredare i mer än 30 år i eget bolag, DesignCompagniet i Stockholm AB Barndomens somrar tillbringades på Stavsnäs där Stockholms skärgård med dess vackra natur blev en värdefull del i uppfostran. När jag gifte mig med STEN fann vi vårt ställe i norra skärgården.

Sedan 1980 har vi gemensamt utvecklat gården Lassas Hagar. Maken har varit initiativtagare till den stora trädgården medan jag tagit huvudansvaret för det interiöra. Allteftersom trädgårdsytorna expanderat har min insats i utemiljön ökat, efterhand väsentligt. Mitt intresse för en välordnad och vacker parkmiljö har lett till en arbetsfördelning där Sten har primäransvaret för planteringar av nya växter medan jag har ett huvudansvar för att förvaltningen ska fungera. Bägge uppgifterna är mycket tidskrävande.

På lediga stunder målar jag tavlor, numera huvudsakligen i olja. Motiven är ofta hämtade från vårt arboretum med känsla för frodig natur och vattenspeglar, ofta kompletterade med symboler i form av fåglar och trollsländor. Har haft separatutställningar både i Sverige och utomlands och är medlem i Svenska Konstnärsförbundet.

www.ridderlof.se
www.designcompagniet.se