Kvarter

Med en totalyta om drygt 5 hektar är det nödvändigt att spjälka upp arboretet i delområden som vi kallar KVARTER. De vanligen historiska namnen är lättare att komma ihåg vid t ex planteringstillfället än en kvarterssiffra. Men siffran är nödvändig då den är ett led i varje växts registreringsnummer. Sedan några år har varje lignos fått en beteckning bestående av tre grupper av siffror. Exempel 10-10-94 står för att växten är planterad i KV 10 Söderängen som tionde planta det året, vilket var 1994. Alltså de två första siffrorna avser Kvarteret, de sista två är Planteringsåret, däremellan ett Löpnummer som ofta numera kan vara tresiffrigt ett enskilt år. Så här ser den planta ut i exemplet vilken planterades 1994 i Kvarteret 10, d v s Rhododendron sutchuenense x (R. watsonii x R. rufum). Och med kommentaren att den numera är 3 m hög och 4,3 m bred.

I takt med att arboretet vuxit i totalyta både genom markbyten och att mer av stiftelsens mark röjts upp för exotiska planteringar består antalet Kvarter nu av 40 delområden.  Det sista KV 40 Sydkap är det längst bort liggande kvarteret som innehåller även några skär vilka avbildas här, Maskkobben. Tyvärr är vägen dit från centrum i arboretet obefintlig. Det är därtill en synnerligen oländig terräng och avståndet fågelvägen närmare 500 meter. Det går inte ens att följa en rådjursstig över stock och sten varför det är flera år sedan jag besökte platsen. Än mindre har planteringar gjorts i nutid. Men vad framtiden erbjuder – om den vet vi inget.

Annars är principen den att närmast Lassas Hagarsgården har kvarteret fått beteckningen KV 1 Lassas Hagar. KV 2 Lillhagen är närmast intilliggande men de är åtskilda genom ett mindre berg. Bägge kvarteren avgränsas åt andra håll av ett huvuddike respektive en tomtgräns. Ju längre bort från centrum ju högre kvartersnummer. Namnen är ofta historiska medan andra speglar nuvarande topografi eller vilket väderstreck de ligger i förhållande till vårt centrum.

Här följer aktuell lista över kvartersnamnen. I den handritade kartan över arboretet återfinns ett antal kvartersnamn med siffror. De täcker endast de centrala delarna. Ta en titt samtidigt på kartan och kvartersangivelserna i tabellen, liksom för enskilda träd som omnämns på siten. Då erhålls en viss rumsuppfattning var växten finns och inte så sällan hur den ser ut.

Målsättningen är att för varje kvarter ge en kort beskrivning över vad som kännetecknar kvarteret och visa några översiktsbilder. I kvarteret ska varje planterad växt redovisas med lägeskoordinater och eventuella kommentarer som viltskador mm samt foton på plantan. Detaljinformation som planteringsdatum, härkomst, uppskattad ålder ska förstås anges vid plantregistreringen. Mycket är redan gjort men det är tidskrävande och ett i sanning styvt jobb att slutföra bara planteringsinformationen för sådär 2000 till 3000 plantor.