Click on small pics for more info

Arboretum Lassas Hagar på ön Svartlöga i Stockholms skärgård är ett unikt natur- och kulturprojekt som pågått i tre decennier i en utskärsmiljö utan el och andra moderniteter.
Det 5 hektar stora arboretet, som ligger i en skyddad sänka, hyser dels en samling av cirka 2500 exotiska träd, dels en vattenträdgård baserad på ett tiotal grävda dammar. Tonvikten ligger på släkterna ekar, magnolior och lönnar. Många av lignoserna är uppdragna från frö som Sten Ridderlöf insamlat under sina botaniska expeditioner i södra och norra halvklotens svalare floraområden.