Karolinerträdgård på Ramsö

Karolinerträdgård på Ramsö 1024 768 Sten Ridderlöf

Ett kort sensommarbesök vid öns pietetsfullt restaurerade Karolinergård. Denna historiska byggnad har långa anor. Kommendanten vid Vaxholms fästning Carl Ehrensvärd lät uppföra stenhusdelen runt 1750. Tillbyggnaden i trä anses vara av mycket gammalt datum. Också trädgården med många historiska växter inramade av symmetriska busbomshäckar jämte fruktträd och sidobyggnader förhöjer gårdens historiska värde. En upplevelse liknande Monets trädgårdsdel i Giverny.

Leave a Reply

Your email address will not be published.