Vildsvinsfest på Svartlöga

Vildsvinsfest på Svartlöga 150 150 Sten Ridderlöf

För tredje gången har ön hemsökts av vildsvin. I början på mars 2015 noterades färska spår av två individer. Trots att det är cirka 10 km till närmaste ö – Blidö – har de inga svårigheter att simma sådana sträckor. Under senvåren bildades en viltvårdsgrupp under ledning av Ludvig Åberg och Calle Mobach för att främst värna om ögruppens sjöfågelbestånd. Mink, räv men även vildsvin är effektiva “dammsugare” av ägg och ungar för samtliga markhäckande fåglar, också på de omgivande skären. Den 29 maj sköts en ung galt. Efter en kort tid försvann det andra djuret. Sannolikt simmade det vidare då det kände sig ensamt och oroat. Arboretum Lassas Hagar har liksom andra markägare blivit utsatt för betydande skador innan viltvårdsgruppen hann etablera sig. Som en del i viltvårdsgruppens idéer är en kollektiv grillfest för öborna på de vildsvin som skjuts.

Kamera

Klicka på kamerasymbolen för att se bilderna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.